Beograd, Žarkovo, Drage Spasić 19 0638037069 office@lider21.co.rs

Agencijsko knjigovodstvo

  • Vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja
  • Obračun zarada i drugih oporezivih isplata
  • Kadrovski poslovi
  • Obračun poreza i izrada poreskih prijava
  • Vođenje trgovačkih evidencija
  • Periodično kvartalno izveštavanje i na sve ovo Vam knjigovođa dolazi i donosi na adresu

Prednost ovog paketa usluga je da nemate obavezu dolaska u Agenciju, jer Vam se sve donosi na adresu sedišta, od potpisivanja i predaje dokumenata u nadležne poreske uprave do
raznih izveštaja i naravno obrađene dokumentacije.

Cena paketa se formira na početku saradnje po posebnom cenovniku u zavisnosti od toga koja vrste usluge treba izvršiti i menja se samo u slučaju povećanja ili smanjenja obima poslovanja.