Beograd, Žarkovo, Drage Spasić 19 0638037069 office@lider21.co.rs

Organizacija računovodstvenog sektora u preduzeću

Kako preduzeće raste i razvija se u jednom momentu dolazi u tačku kada je potrebno izvršiti reorganizaciju preduzeća, a u okviru njega uspostaviti takav sistem računovodstva koji umrežava sva područja rada u jednu celinu i omogućava dobijanje kvalitetnih informacija koje su potrebne organima upravljanja za donošenje kvalitetnih odluka. U pojedinim granama privrede, a naročito u proizvodnoj delatnosti gde postoji pogonsko knjigovodstvo jako je bitno uspostaviti kvalitetan softver koji omogućuje praćenje svih relevantnih troškova i izračunavanje cene koštanja proizvoda.

LIDER XXI u okviru paketa „organizacija računovodstvenog sektora“ omogućava:

 

  • Organizacija i umrežavanje računovodstva u jednu celinu koja objedinjuje sve sektore poslovanja
  • Definisanje i podela radnih zadataka
  • Izbor i selekcija odgovarajućeg knjigovodstvenog kadra
  • Reorganizacija radi poboljšanja efikasnosti preduzeća

Ovo su samo neke od mogućnosti koje nudi ovaj paket usluga, a mogu da doprinesu bržem i uspešnijem poslovanju.
    
Cena paketa formira se po posebnom cenovniku u zavisnosti od toga koja vrste usluge treba izvršiti.