Beograd, Žarkovo, Drage Spasić 19 0638037069 office@lider21.co.rs

Usluge Staro

ŠTA IMATE KNJIŽENO U VAŠIM KNJIGAMA?

Mi smo knjigovodstvena agencija koja vam omogućava da u realnom vremenu pratite svoje poslovanje u ciframa, poslujete po zakonu i da vam budemo pomoć u radu i budućem razvoju.

Tu smo da vam olakšamo poslovanje:

da plaćate poreze, a ne kazne.

Prema kome smo orijentisani

Prema malim preduzećima

Preduzetnicima

Proizvodnim preduzećima

Znamo da vam je dan prepun obaveza i stresa, zato se “rešite” svojih papira poveravajući ih nama. Mi ćemo ih obraditi, proknjižiti, obračunati i u brojkama ćemo vam vratiti informacije nazad.

Ne trčimo za što većim brojem klijenata, već imamo saradnike sa kojima radimo od samog osnivanja. Istrajno sa vama gradimo poverenje i sigurnost za vaš biznis.

Jedni drugima moramo biti podrška u radu i napredovanju, a nikako trošak i obaveza.

 

ŠTA ĆETE TAČNO DOBITI KAO NAŠ KLIJENT- SARADNIK?

 • Pedantno knjiženje i uvek na vreme
 • Obračun poreza u roku i po zakonu
 • Obračun zarada i drugih naknada po raznim ugovorima
 • Vođenje robnog knjigovodstva
 • Obračun proizvodnje, ako ste proizvodna firma
 • Finansijsko računovodstvo knjiženo po važećim propisima i
 • Na kraju godine završni račun sa poreskim bilansom koji ne naplaćujemo posebno
 

I MOŽEMO JOŠ

 • Da vam osnujemo preduzetničku radnju
 • Da uradimo prijavu i odjavu radnika u Centralnom registru
 • Da vam vodimo kadrovsku evidenciju

UKOLIKO ŽELITE, IMATE MOGUĆNOST DA:

 • U radu koristite isti program za računovodstvo kao i mi, gde za 10 eur mesečno možete da pravite svoje račune, pratite PDV obavezu na dnevnom nivou, pratite otvorene stavke svojih komitenata, a programu možete pristupiti i sa telefona i tableta…

Praktično imate svoje računovodstvo u džepu.

 

ZAJEDNO SA NAŠIM SARADNICIMA MOŽEMO DA VAM OBEZBEDIMO:

 • Pravilnike o računovodstvu i računovodstvenim politikama kao i druge pravilnike potrebne za rad
 • Pravilnik o radu i sistematizaciji radnih mesta
 • Pravilnike o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Pravilnike za zaštitu od požara
 • Pravnu pomoć
Cenu formiramo na mesečnom nivou u zavisnosti od obima dokumentacije koju treba da obradimo i kompleksnosti posla kojim se bavite, a na osnovu informacija koje nam pružite.

Evo nekih utisaka ljudi koji rade sa nama

“Knjigovođa sa kojim sarađujemo, je inače iz naše prizme gledanja, veoma važan šraf u ovako kompleksnim tržišnim uslovima. Našeg knjigovođu karakteriše ljudskost, vera, a pre svega toga znanje. Njenim posvećenim radom, pravovremenom informacijom, beležimo uspehe i osećamo sigurnost. Volimo je”
Alma Ahmedspahić
direktor S.E.F Natural doo
“Mlekara Kačarević doo poverila je vođenje svojih poslovnih finansija Agenciji LIDER XXI Jasmina Pavlović Višegodišnje iskustvo i saradnja, znatno su doprineli uspehu u poslovanju Mlekare Kačarević Prednost koju posebno ističemo, je profesionalnost. Otvorenost za sve nedoumice i savete, uz konsultacije u pronalaženju najboljih odluka, doprineli su u postizanju uspeha u poslovanju Agencija LIDER XXI sve zadatke rešava na efikasan način, prateći propise kao i njihovu primenu.”
Budimir Kačarević
direktor Mlekara Kačarević doo

KOLIKO RIZIKUJETE AKO NAM UKAŽETE POVERENJE

Prvo se trudimo da predupredimo sve moguće greške, koristeći online softver u radu i razne dodatne alate u komunikaciji i razmeni dokumenata.

Sarađujemo sa jednim stručnim časopisom, pretplaćeni smo i na stručne platforme iz oblasti poreza, finansija i deviznog poslovanja, komuniciramo sa konsultantima i kolegama. 

Takođe zahtevamo da i vi budete odgovorni prema svojoj firmi (a da biste nama uštedeli vreme) pa da nam dostavite svu dokumentaciju nastalu po svim poslovnim promenama u datim rokovima. 

Stojimo i stajaćemo odgovorno iza svoga rada. A da biste nam verovali, reći ćemo vam da smo osigurani kod osiguravajuće kuće, polisom od profesionalne odgovornosti kako bismo vam nadoknadili štetu.

 

POSTANITE NAŠ DRAGI SARADNIK-SABORAC

Imaćete uredne i tačne knjige. Vaši bilansi su ogledalo vašeg uspeha i vašeg biznisa. Nemojte rizikovati, budite sigurni.